Nhà máy M2 Global tại Bình Dương được xây dựng bởi chủ đầu tư M2 Global với quy mô 1.200m2 trải dài trên 2 tầng nổi. Công trình được thiết kế và thi công công nghệ sàn NEVO khu văn phòng, đảm bảo sự bền vững và hiệu quả cao trong quá trình sử dụng. Với vị trí địa lý tại Rạch Bắp – Bến Cát, Bình Dương, nhà máy M2 Global hứa hẹn là một trong những dự án nổi bật của khu vực này, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư.


Chủ đầu tư: M2 GLOBAL

Địa điểm: Rạch bắp – Bến Cát – Bình Dương

Quy mô : 1 200 m2 – 2 tầng nổi

Hạng mục thực hiện:

Thiết kế
Thi công công nghệ sàn NEVO khu văn phòng