Nhà xưởng Yu Young tại An Giang là một trong những công trình được thực hiện bởi Công ty TNHH Dream An Giang. Với quy mô lên đến 8.000m2, công trình này đã được thiết kế và thi công với chất lượng đảm bảo, từ kết cấu đến xây dựng. Với vị trí tại Chợ Mới – An Giang, nhà xưởng Yu Young không chỉ mang lại hiệu quả sản xuất cao mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương.


Chủ đầu tư: CTY TNHH DREAM AN GIANG

Địa điểm: Chợ Mới – An Giang

Quy mô : 8 000 m2

Hạng mục thực hiện:

Thiết kế kết cấu
Thi công xây dựng