Chủ đầu tư: Cô Hòa Địa điểm: Thảo điền – Quận 2 – TPHCM Quy mô : 1000 m2 – 1 hầm + 6 tầng nổi Hạng mục thực hiện: Thiết kế kết cấu tổng thể Thi công công nghệ sàn NEVO


Chủ đầu tư: Cô Hòa

Địa điểm: Thảo điền – Quận 2 – TPHCM

Quy mô : 1000 m2 – 1 hầm + 6 tầng nổi

Hạng mục thực hiện:

Thiết kế kết cấu tổng thể
Thi công công nghệ sàn NEVO