Chủ đầu tư: Tư nhân

Địa điểm: TP Đà Nẵng

Quy mô : 2 500 m2 – 1 hầm + 8 tầng nổi.

Hạng mục thực hiện:

Thiết kế kết cấu tổng thể
Thi công công nghệ sàn NEVO

Chủ đầu tư: Tư nhân

Địa điểm: TP Đà Nẵng

Quy mô : 2 500 m2 – 1 hầm +  8 tầng nổi.

Hạng mục thực hiện:

  1. Thiết kế kết cấu tổng thể
  2. Thi công công nghệ sàn NEVO