Thiết kế SÀN HỘP RỖNG – Ưu điểm vượt trội thi công sàn rỗng?