NEVO Construction hoàn thành bàn giao dự án Trường Mầm Non Bác Học Edison