CẦN THƠ-HIỆP LỢI TOWER

Dự án NevoVietnam Description

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP LỢI

Địa điểm: CẦN THƠ 

Qui mô : 7 000 m2 – 1 hầm + 12 tầng nổi

Hạng mục thực hiện:

  1. Thiết kế
  2. Thi công công nghệ sàn NEVO