QUẢNG BÌNH – RESORT BẢO NINH

Dự án NevoVietnam Description

QUẢNG BÌNH-RESORT BẢO NINH

Chủ đầu tư: Ông Hải

Địa điểm: TP Đồng Hới – Quảng Bình

Quy mô : 11 000 m2 – 1 hầm + 9 nổi 

Hạng mục thực hiện:

  1. Thiết kết cấu tổng thể
  2. Thi công công nghệ sàn NEVO