NHA TRANG – NHÀ HÀNG GU GA

Dự án NevoVietnam Description

Chủ đầu tư: Tư nhân

Địa điểm: Nha Trang

Quy mô : 2 000 m2 – 3 tầng nổi

Hạng mục thực hiện:

  1. Thiết kế
  2. Thi công công nghệ sàn NEVO