CẦN THƠ-TRỤ SỞ CÔNG TY KINH DOANH NHÀ

Dự án NevoVietnam Description

Chủ đầu tư:  Đang cập nhật

Địa điểm:  Đang cập nhật

Qui mô :  Đang cập nhật

Hạng mục thực hiện:  Đang cập nhật