Địa điểm:                             Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Tư vấn kiến trúc:               Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ H và C

Mô tả:                                   19 tầng + 1 hầm

Tình trạng:                          Đã hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn NEVO