Địa điểm:                             Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Tư vấn kiến trúc:               Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng và Nội thất CS-HOME

Mô tả:                                   15 tầng + 1 hầm

Tình trạng:                          Đang thiết kế

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn NEVO