Chủ đầu tư:            Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Việt Nga

Địa điểm:                Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Tư vấn kiến trúc:   Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 5D

Mô tả:                      26 tầng + 1 hầm, diện tích sàn 10.000 m2, vượt nhịp 10 m

Tình trạng:              Đang thi công phần thân

Nhiệm vụ:               Tư vấn thiết kế&chuyển giao giải pháp sàn phẳng NEVO