Chủ đầu tư:                        Công ty TNHH Lâm Châu Hà

Địa điểm:                             Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tư vấn kiến trúc:               EAI Espace International

Mô tả:                                   14 tầng + 2 hầm, diện tích sàn 5.000 m2, nhịp 10,5 m

Tình trạng:                          Đang thiết kế

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn NEVO